جستجوی برچسب

LDL-C

کلسترول بد، خوب است!

کلسترول بد، خوب است! دکتر رضا باقری ویژگی‌های این مقاله: *        این مقاله اولین مقاله مروری در زمینه بررسی نقش LDL-C در مرگ‌های قلبی- عروقی و کل مرگ‌های افراد بالای 60 سال می‌باشد. *        در تمام مطالعات بررسی‌شده، یا بین LDL-C و مرگ رابطه‌ای نبوده و یا اینکه رابطه معکوس برقرار بوده است. *        اگر در تحقیقی رابطه…
rtp gacor