جستجوی برچسب

ISI

مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) و شاخص‌های علم‌‌سنجی

مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) و شاخص‌های علم‌‌سنجی  (Scientometrics Indices)  گردآوری و تألیف: دکتر احمد مردانی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  مقـدمه با گسترش اطلاعات و افزایش پژوهشگران در جهان، گزینش برترین پژوهشگران و بروندادهای علمی با تمامی محدودیت‌های موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای این منظور مؤسسه‌های…
slot deposit qris