جستجوی برچسب

Integrated

مقایسه تست‌های Step-wise, Integrated & Contingent

مقایسه تست‌های Step-wise, Integrated & Contingent امیرحسن آزانی ، امیر حبیب زاده در غربالگری زنان باردار جهت انجام تست‌های تهاجمی پیش از تولد (در صورت مثبت بودن تریزومی‌ها)، سن مادر همراه با مارکرهای سرولوژیکی و اطلاعات سونو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اگرچه غربالگری سه‌ماهه اول سندرم داون به دلیل مزایای تشخیص زودهنگام آن به یک حقیقت…
rtp gacor