جستجوی برچسب

IMS

چگونه کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم

آموزش، این ماشین تغییر (3) چگونه کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم با رویکرد سیستم‌های یکپارچه مدیریتی (IMS) امید مجدی: تسهیل‌گر سیستم‌های آموزشی و مشاور در سازمان‌های تولیدی، خدماتی و مشاوره‌ای تهیه‌کننده پلن‌های اجرایی آموزشی و نیازسنجی و توجیهی OOMODMAJDI@gmail.con با همکاری سرکار خانم کوهکنی، مشاوره سیستم‌های ارتباط با…
rtp gacor