جستجوی برچسب

HSE

 بهداشت محیط و بهداشت فردی با رویکرد HSE

  بهداشت محیط و بهداشت فردی با رویکرد HSE  امید مجدی: تسهیل‌گر سیستم آموزش در صنعت داروسازی صنعتی و صنایع وابسته با همکاری سرکار خانم خدیجه کوه‌کنی oomidmajdi@ gmail.com   عوامل زیان‌آوری محیط کار عوامل زيان‌آور فيزيکی عوامل زيان‌آوری شيميايی عوامل زيان‌آور مكانيكي و ارگونوميکي عوامل زيان‌آور روحی روانی عوامل…
slot gacor