جستجوی برچسب

hs-CRP

مارکرهای عفونت و التهاب

ESR آزمايشي با قدمت صد ساله با كاربردهاي جديد دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی دانشگاه علوم پزشكي شيراز   دكتر Edmund Faustyn در سال 1897 مشاهده كرد كه سرعت رسوب گلبول‌های قرمز در افراد مختلف يكسان نيست و در سال 1918 دكتر رابرت Fahraeus مشاهده كرد كه اين آزمايش در…
slot gacor