جستجوی برچسب

HPV

برتری استراتژی‌های تکثیر HPV

برتری استراتژی‌های تکثیر HPV بر اساس استفاده از نواحی E6/E7 نسبت به L1 نادیا شافعی، دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان شادی سایبان، کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نکات کلیدی: E6/E7 جزو نواحی انکوژنیک ویروس است. پس از عفونت سلول با ویروس HPV، ناحیه E6 و E7 حفظ…
slot deposit qris