جستجوی برچسب

HPP

مردی با درد پا و شکستگی‌های متعدد

مطالعه موردی مردی با درد پا و شکستگی‌های متعدد دکتر شاهرخ مستور تهرانی پزشک عمومی بیمارستان ضمن تماس با آزمایشگاه علت پایین بودن مقدار آلکالن فسفاتار ALP را در یک بیمار مرد 54 ساله جویا می‌شود. کاهش (ALP) یک ناهنجاری بیوشیمیایی است که کمتر به آن پرداخته شده است (1). بیمار یک کهنه سرباز است که اکنون به شغل آتش‌نشانی مشغول…
situs slot gacor