جستجوی برچسب

HOMA-IR.index

HOMA-IR.index

تشخیص مقاومت به انسولین با آزمایش HOMA-IR.index  و یا   TyG index هشداری برای ابتلا به دیابت نوع 2 تهیه و گردآوری: محمد پریشانی، کارشناس آزمایشگاه، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی  انسولین هورمونی است که از سلول‌های بتای غده پانکراس (لوزالمعده) برای کنترل و تنظیم قند (گلوکز) خون ترشح می‌شود و تنها هورمونی است که با کاهش گلوکز خون مقدار…
rtp live gacor