جستجوی برچسب

Hba1c آزمایش

تشخیص آزمایشگاهی HbA1c

مروری بر تشخیص آزمایشگاهی HbA1c دکتر حمیدرضا هجرانی، دکترای علوم آزمایشگاهی درصد هموگلوبین گلیکوزیله A1c (HbA1c%) در خون کامل انسان، نشان‌دهنده میانگین غلظت گلوکز پلاسما در یک دوره زمانی طولانی است و برای تشخیص دیابت استفاده می‌شود. در حال حاضر، روش‌های متداول آزمایشگاهی برای تشخیص پروتئین‌های گلیکه‌شده (glycated)، کروماتوگرافی…
slot gacor 2023