جستجوی برچسب

hairy cell leukemia

لوسمی سلول‌های مودار

لوسمی سلول‌های مودار دکتر حبیب‌اله گل‌افشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر ناهید نصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز متوسط سن ابتلا به لوسمی مودار ۵۰ تا ۵۵ سالگی و طیف سنی ابتلا ۲۲ تا ۸۵ سالگی است. نسبت ابتلای جنس مذکر به مؤنث چهار به یک است و طحال قابل لمس در ۹۰ درصد موارد مشاهده می‌شود که در برخی، ماسیو…
rtp live gacor