جستجوی برچسب

GGT

تاریخچه بالینی، تشخیص و بحث ( 5)

تاریخچه بالینی، تشخیص و بحث (قسمت 5) مراد رستمی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی با سلام و احترام مطالب زیر برگرفته از ویرایش ششم (2018) کتاب Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics می‌باشد. در برخی موارد، به نظر می‌رسد که برای رسیدن به تشخیص قطعی، بررسی‌ها و انجام…

تاریخچه بالینی، تشخیص و بحث (2)

تاریخچه بالینی، تشخیص و بحث (قسمت 2) مراد رستمی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز با سلام و احترام مطالب زیر برگرفته از ویرایش ششم (2018) کتاب Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics می‌باشد. در برخی موارد، به نظر می‌رسد که…

گاما گلوتامیل ترانسفراز

گاما گلوتامیل ترانسفراز (Gamma Glutamyl transferase; GGT; γ-GT) مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز مقدمه: آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز…
slot deposit qris