جستجوی برچسب

FungiDB

FungiDB، پايگاه داده هاي نوين مربوط به نقشه ­ي ژنتيكي قارچ­ها

FungiDB، پايگاه داده هاي نوين مربوط به نقشه ­ي ژنتيكي قارچ­ها پيام بهزادي، الهام بهزادي گروه ميکروب­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس با توجه به روند رو به گسترش دانش ژنوميكس، توالي­ يابي و شناسايي كامل نقشه­ ي ژنتيكي موجودات مختلف زنده و از جمله قارچ­ها امري مهم و غير قابل اجتناب است. هر چند كه شناسايي نقشه ­ي ژنتيكي برخي از…
slot gacor 2023