جستجوی برچسب

FMT

پیوند میکروبیوتای مدفوعی

پیوند میکروبیوتای مدفوعی: کجا هستیم، به کجا می‌رویم و نقش آزمایشگاه بالینی در این زمینه چیست؟ دکتر حمیدرضا هجرانی، دکترای علوم آزمایشگاهی مقدمه پیوند میکروبیوتای مدفوعی (FMT) یک رویه پزشکی است که به‌وسیله آن، میکروارگانیسم‌های روده‌ای به عنوان درمان به یک بیمار انتقال داده می‌شوند. در FMTها می‌توان از میکروبیوتای فرد دهنده یا…
slot deposit qris