جستجوی برچسب

EQA

ارزیابی کیفیت خارجی؛ مروری بر طراحی، توانایی‌ها و کاستی‌های برنامه‌های…

ارزیابی کیفیت خارجی؛ مروری بر طراحی، توانایی‌ها و کاستی‌های برنامه‌های کنونی دكتر حسن بيات  دكتراي علوم آزمايشگاهي این نوشته به پیشنهاد جناب آقای دکتر حسن هاشمی مدنی، مدیر محترم  برنامه‌ی ارزیابی کیفیت خارجی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی (EQAP) به این قصد که کمک کوچکی باشد در راستای تلاش‌های گسترده‌ی دست‌اندرکاران محترم EQAP برای ارتقاء…
rtp gacor