جستجوی برچسب

EB

سندرم بال پروانه‌ای Epidermolysis Bullosa (EB) Syndrome

سندرم بال پروانه‌ای Epidermolysis Bullosa (EB) Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مهسا جمالی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک)، زهرا قلی‌زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک)، دکتر روشنک سامبرانی (متخصص ژنتیک مولکولی)، دلشاد عبدالله‌نیا (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی)، مسعود تبریزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک)، سودا عباسی (دانشجوی…
slot gacor 2023