جستجوی برچسب

Duane syndrome

سندرم دوئن

سندرم دوئن Duane syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی) مهسا جمالی (کارشناس ارشد ژنتیک)   نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist)     کلیات سندرم دوئن، یک اختلال نادر مادرزادی و ژنتیکی است که باعث انحراف چشم و ناتوانی در حرکت چشم به سمت افقی (گوشه‌ها) جهت دیدن اطراف می‌شود. علاوه بر این، زمانی که چشم فرد…
slot gacor