جستجوی برچسب

D-dimer

دی دایمر

نحوه گزارش آزمایشگاهی D-dimer (بخش دوم) اکبر درگلاله1، حسن مروتی2 1- گروه هماتولوژی و طب انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی  استانداردسازی تست D-dimer شاید بتوان میزان آشفتگی در گزارش نتایج تست D-dimer را به آشفتگی موجود در نحوه انجام و گزارش نتایج زمان پروترومبین (PT) تشبیه…

نحوه گزارش آزمایشگاهی D-dimer (بخش اول)

نحوه گزارش آزمایشگاهی D-dimer (بخش اول) اکبر درگلاله1، حسن مروتی2 1- گروه هماتولوژی و طب انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی  D-dimer و کووید-19 با شیوع جهانی کووید-19 و اثر این بیماری بر روی سیستم هموستاز، هر روز بر اهمیت تست‌های انعقادی برای ارزیابی وضعیت بالینی بیماران مبتلا…
rtp live gacor