جستجوی برچسب

D-β-Glucan-3-1

اهمیت ارزیابی D-β-Glucan-3-1 در تشخیص عفونت‌های مهاجم قارچی

اهمیت ارزیابی D-β-Glucan-3-1 در تشخیص عفونت‌های مهاجم قارچی سید مرتضی حقگو1،2، اسماعیل مرتاض2،3 1 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس 2 مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی، مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی سل و بیماری‌های ریوی دکتر مسیح دانشوری 3 گروه ایمونولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،…
slot deposit qris