جستجوی برچسب

CHEK2

بررسي ارتباط مولكولي جهش حذف 1100delC ژن CHEK2 و ابتلا به سرطان پستان

بررسي ارتباط مولكولي جهش حذف 1100delC ژن CHEK2 و ابتلا به سرطان پستان منیژه جلیلوند١، رضا نجفی‌پور1، محمد شکاری2، صفرعلی علی‌زاده1، نسرين كريمي3، مانا علومی3* 1: دپارتمان بیوشیمی و ژنتیک، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2: دپارتمان ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3: دپارتمان بیولوژی…
situs slot gacor