جستجوی برچسب

CDI

کلستریدیوم دیفیسیل

چالش‌های تشخیصی و بالینی کلستریدیوم دیفیسیل دکتر امیر هوشنگ نژاده دکترای علوم آزمایشگاهی www.nejadehlab.com Nejadehlab@gmail.com     کلستریدیوم دیفیسیل متداول‌ترین عامل عفونت در مراکز بهداشتی آمریکاست و در سطح جامعه هم نقش پاتوژنیک آن بیش از پیش در حال خودنمایی است. کلستریدیوم دیفیسیل با کسب سریع مقاومت نسبت به…
situs slot gacor