جستجوی برچسب

CCHF

تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF)

تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF)  ترجمه: اسلام مرادی اصل، دانشجوی دکترای تخصصی حشره‌شناسی پزشکی چکیده: تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری بشدت واگیر و تهدیدکننده زندگی بشر است که به‌وسیله ناقلین منتقل می‌شود. ویروس CCHF عامل چندین نوع طغیان ناشی از تب‌های خونریزی‌دهنده ویروسی است که میزان مرگ‌ومیر آن‌ها در حدود 40-10 درصد…
situs slot gacor