جستجوی برچسب

CATSPER1

ناباروری مردان غیرسندرمیک مرتبط با CATSPER1

ناباروری مردان غیرسندرمیک مرتبط با CATSPER1 CATSPER1-Related Non Syndromic Male Infertility شاهین اسعدی (دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی) علائم و نشانه‌های بالینی ناباروری مردان غیرسندرمیک مرتبط با CATSPER1 ناباروری مردان غیرسندرمیک مربوط به CATSPER1 اختلال ژنتیکی است که عملکرد اسپرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به ناتوانی در…
rtp gacor