جستجوی برچسب

casa

اسپرموگرام كامپيوتري

اسپرموگرام كامپيوتري Computer Assisted Semen Analysis- CASA دکتر علیرضا پوررضا  (DCLS) Doctor of clinical laboratory sciences آزمایشگاه تشخیص طبی دانش daneshlab@yahoo.com          اسپرموگرام Evaluation of Sperm  اختلالات توليــــــــد اسپرم به تنهايي 35 – 30% موارد علل نـــــــــــازايي زوج را تشكيل مي‌دهد، با اين حال…
rtp live gacor