جستجوی برچسب

carbon nanoyube

نانوتیوب

  نانوبیوسنسور ها (2): آینده‌ای برای تشخیص بیماری‌ها دکتر رضا میرنژاد ( دانشیار دانشگاه) - وهاب پیرانفر (کارشناس ارشد) نانوسیم‌ها (Nanowires) نانوسیم یک ساختار دوبعدی است که با داشتن اثرات کوانتومی "به سیم‌های کوانتومی" نیز معروف شده است. نانوسیم‌ها از فلزات و نیمه رساناها و انواع پلیمرها ساخته شده و می‌توانند در تهیه مدارهای…
slot gacor