جستجوی برچسب

گياه نسترن

بررسي نظام‌مند اثرات بيوشيميايي و درماني گياه نسترن

بررسي نظام‌مند اثرات بيوشيميايي و درماني گياه نسترن علي گلچين1*- پريسا كنگري2 دانشجوي دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي- دانشگاه تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد بيوشيمي- مؤسسه آموزش عالي ربع رشيدي Email: agolchin.vet10@yahoo.com مقدمه: گیاه نسترن با نام علمي Rosa canina و با نام‌های itburnu ,kοpek gulu در منطقه آذربایجان ایران و کشور…
slot gacor