جستجوی برچسب

گونه های شیگلا

شيگلا

‌مروری تازه بر باسیل‌های گرم منفی (انتروباکتریاسه- قسمت سوم)  دكتر رضا ميرنژاد، استاد تمام دانشگاه جنس شيگلا (Shigella genera) عموماً شيگلا (Shigella‌) به همراه سالمونلا و يرسينيا در دسته پاتوژن‌هاي لاكتوز منفي قرار می‌گیرند، ولي با توجه به همولوژي DNA، شيگلا و اشریشیا کلی بسيار به هم نزديكند و بعضي از محققين معتقدند كه شيگلا يك…
slot deposit qris