جستجوی برچسب

گندزدایی

 اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

 اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (15) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   احتیاط‌های عمومی (UP) در سال 1985، مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) برای جلوگیری از انتقال عوامل عفونی منتقله از راه خون…

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

  اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (14) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   19- نمک طعام یا کلرید سدیم (Sodium Chloride) حساسیت و یا مقاومت میکروب‌ها به غلظت‌های مختلف نمک طعام (NaCl) متفاوت است، امّا…

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (12) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   11- فنل و ترکیبات فنلی (Phenol and Phenolic Compounds or Phenolics) فنل یا اسید کربولیک (C6H6O) ماده‌ای سمی است كه در تركيب…

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی  …

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی  (Antisepsis) در مراکز پزشکی (10) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون       مواد شيميايي ضدعفوني‌‌‌‌‌‌‌كننده 1- هيپوكلريت سديم (Sodium Hypochlorite) يا آب ژاول(Javel Water) كلرين (Chlorine)…

اصول سترون‌سازی (Sterilization) ، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

  اصول سترون‌سازی (Sterilization) ، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (9) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون       روش‌هاي شيميايي کنترل ميکروارگانيسم‌ها اهمیت استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده و گندزدا در پیشگیری و کاهش عفونت‌ها و…

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection)و گندزدایی…

اصول سترون‌سازی (Sterilization) ، ضدعفونی  (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (6) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون     ب- سترون‌سازی با سوزاندن (Incineration) سوزاندن، شکلی از حرارت خشک است که با و یا بدون آلودگی‌زدایی اولیه، برای از بین…

استریلیزاسیون، ضدعفونی، گندزدایی

  اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی  (Disinfection)  و گندزدایی  (Antisepsis) در مراکز پزشکی (1) تألیف: دکتر احمد مردانی استادیار مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   نشانه ­های اختصاری (Abbreviations) AIDS: Acquired Immune Deficiency…
rtp live gacor