جستجوی برچسب

گلبولهای قرمز

آلوایمونیزاسیون گلبول‌های قرمز

آلوایمونیزاسیون گلبول‌های قرمز در کودکان بتاتالاسمی ماژور  با تزریق مکرر خون ماریه بوباش معرفی تالاسمی اختلالی خونی، اتوزومال و مغلوب است که در اثر تضعیف و تخریب گلبول‌های قرمز به‌علت تغییر یا حذف ژن‌های دخیل در فرایند ساخت هموگلوبین ایجاد می‌شود. حالت هموزیگوت آن یعنی تالاسمی مینور خفیف‌تر است و ممکن است بدون علامت، همراه با آنمی…

ارتباط بین گستره توزیع گلبول‌های قرمز خون و اسکیزوفرنیا

ارتباط بین گستره توزیع گلبول‌های قرمز خون و اسکیزوفرنیا دکتر سیدعلیرضا سجادی دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری بیماستان ابن سینا، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران چکیده: اهداف: اسکیزوفرنیا یک بیماری روانی مزمن است. مطالعه حاضر مقایسه‌ای است بین مقادیر گستره توزیع گلبول‌های قرمز خون (RDW) در…

اريتروپويتين

مروري بر اريتروپويتين محمد علی‏محمدی- کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک علیرضا طبیب‏زاده -  دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مراد رستمي - کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز خلاصه اريتروپويتين یک هورمون گلیکوپروتئینی است که در…