جستجوی برچسب

گروه خونی

گروه خون

کنترل کیفی و تازه‌های گروه‌بندی سیستم گروه خونی ABO و RH (قسمت اول)   دکتر حبیب‌الله گل‌افشان- دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ژن‌های سیستم ABO بر روی کروموزوم 9 و دارای 7 اگزون می‌باشند. اگزون‌های 6 و 7 حدود 77% ژن را دربرگرفته و حاوی رموز اصلی برای عملکرد کاتالیزوری آنزیم‌های گلیکوزیل ترانسفراز برای شکل دادن گروه خون هستند. تاکنون بیش…