جستجوی برچسب

گاستروانتریت

ژیاردیا

مقایسه‌ی آزمون‌های تشخیصی برای ژیاردیا ترجمه و تنظیم: دکتر محمد قهری www.ghahri.ir ژیاردیا یکی از علل اصلی و البته قابل درمان گاستروانتریت عفونی در سرتاسر جهان با شیوع 2 تا 7 درصد در کشورهای مرفه و 2 تا 30 درصد در کشورهای با درآمد کم است. ژیاردیا لامبلیا شامل 8 مجموعه ژنتیکی (به‌ نام‌های A تا H) است که تنها انواع A و B آن موجب بیماری…
rtp gacor