جستجوی برچسب

کچلی ناخن

بیماریهای ناخن

بیماریهای ناخن در تشخیص افتراقی با انیکومایکوزیس دکتر محمد قهری – آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت از آنجا که انیکومایکوزیس توسط طیف وسیعی از قارچ‌ها ایجاد می‌شود و شکل ظاهری ضایعات معمولاً اختصاصی نیست، در این سلسله نوشتار علاوه بر مروری بر انواع آن به مطالعه سایر بیماریهای ناخن هم که ممکن است گاهی در تشخیص افتراقی با…