جستجوی برچسب

کپسید

ویروس

ویروس چیست؟  دکتر مصطفی مهابادی (استادیار دانشگاه)   بیرجینگ دانشمند هلندی اولین بار کلمه  (Virus) که به زبان لاتین به معنای سم است را بکار برد. در سال‌های قبل از قرن نوزده، محققین مشاهده کردند عوامل بعضی از بیماری‌ها از باکتری‌ها کوچک‌ترند که عوامل قابل پالایه شدن توصیف شدند. در سال ۱۸۹۲ برای اولین بار انتقال بیماری موزائیک تنباکو…
situs slot gacor