QWEWQRR بایگانی‌ها کوهورت - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

کوهورت

انواع مطالعه در پژوهش‌های علوم پزشکی (4)

انواع مطالعه در پژوهش‌های علوم پزشکی (4) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون     مطالعه هم­گروهی یا کوهورت هدف اصلی این مطالعه، تعیین ارتباط بین مواجهه و پیامد است. مطالعه هم‌گروهی برحسب جهت و یا سوی زمانی مطالعه، انواعی دارد که عبارتند از: 1- مطالعه هم‌گروهی…
situs slot gacor