جستجوی برچسب

کوماسی بلو

روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها

روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال 1976 ماريون برادفورد (Marion Bradford) روشي را براي اندازه‌گيري پروتئين‌ها معرفي کرد كه بر اساس تغییر ماكزيمم جذب نوري كوماسي بريليانت…