جستجوی برچسب

کهیر

کهیر

کهیر Urticaria زهرا چیذری-کارشناس ارشد کهیر ضایعاتی قرمز رنگ، برآمده و خارش‌دار است که به دنبال اتساع عروق، افزایش جریان خون و افزایش نفوذپذیری رگ‌های خونی در پوست تظاهر می‌کند. اندازه کهیر از چند میلی‌متر تا ضایعاتی به‌اندازه کف دست متغیر است. کهیرها می‌توانند به‌صورت منفرد یا گروهی دیده شوند. ویژگی اصلی کهیر، فعال شدن ماستوسیت‌ها…