جستجوی برچسب

کنترل کیفی ادرار

­­­­کنترل کیفی آزمایش ادرار

­­­­کنترل کیفی در آزمایشگاه تجزیه ادرار نویسنده: محمدرضا یزدانی کارشناس ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حصول اطمینان از صحت و دقت کارهای انجام‌شده بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی امری ضروری است. علی‌رغم تعداد زیاد تست‌های تجزیه ادرار، متأسفانه برنامه‌های کنترل کیفیت به مانند سایر بخش‌های آزمایشگاه در آن اجرا نمی‌شود. البته…
situs slot gacor