جستجوی برچسب

کمی لومینه سانس

کمی ‌لومینسانس ایمنواسی

کمی ‌لومینسانس ایمنواسی و استفاده از آن در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی دکتر میلاد دولتخواه (مسئول فنی شرکت آپادانا تابناک سیستم) روش ایمنواسی اصولاً به آزمایش‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اتصال آنتی‌بادی و آنتی‌ژن بنا شده است. شاخه‌ای از این آزمایش‌ها را ایمنواسی بر پایه آنزیم گویند که در آن آنزیم خاصی با آنتی‌بادی نشاندار…
slot gacor