جستجوی برچسب

کمپلیکه

عفونت ادراری کمپلیکه و نقش آزمایشگاه

عفونت ادراری کمپلیکه و نقش آزمایشگاه دکتر حمیدرضا هجرانی دکترای علوم آزمایشگاهی دستورالعمل تشخیصی عفونت‌های ادراری اولین بار در دهه 1950 توسط Kass (1) ارائه گردید. ادرار طبیعی استریل می‌باشد و در عفونت ادراری تعداد باکتری‌های ادرار از CFU/ml 105 فراتر می‌رود. گرچه هنوز هم برمبنای معیار فوق عمل می‌شود، اما در سال 1982، Stamm و…