جستجوی برچسب

کلپروتکتین

کلپروتکتین

کلپروتکتین (CALPROTECTIN)، مدفوع مارکری برای بیماری‌های التهابی روده دکتر مصلائی نکات برجسته تست مشخص شده که کلپروتکتین (CALPRO)، هم در کودکان و هم در بزرگسالان، مارکری مؤثر برای بیماری‌های التهابی روده (IBD) است. CALPRO به خوبی با شاخص‌های تهاجمی‌تر التهاب دستگاه گوارش مرتبط است. CALPRO در مدفوع به مدت 5 روز در دمای…
situs slot gacor