جستجوی برچسب

کلسترول بالا

کلسترول

متابولیسم کلسترول و اختلالات آن مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز مقدمه: کلسترول در بافت‌ها و در پلاسما به شکل کلسترول آزاد یا به شکل ذخیره‌ای آن، متصل به اسید چرب با زنجیره بلند به‌صورت کلسترول استر وجود دارد. در…
slot gacor 2023