QWEWQRR بایگانی‌ها کلرید سدیم - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

کلرید سدیم

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی…

  اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی (Antisepsis) در مراکز پزشکی (14) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   19- نمک طعام یا کلرید سدیم (Sodium Chloride) حساسیت و یا مقاومت میکروب‌ها به غلظت‌های مختلف نمک طعام (NaCl) متفاوت است، امّا…
rtp gacor