جستجوی برچسب

کلبسیلا

کلبسیلا، انتروباکتر، سراشیا، مورگانلا

مروری تازه بر باسیل‌های گرم منفی (انتروباکتریاسه- قسمت پنجم) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه)   جنس کلبسیلا (Klebsiella genera) کلبسیلا، باسیلی گرم منفی متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است که دارای رابطه ژنتیکی نسبتاً نزدیکی با سایر جنس‌های این خانواده نظیر اشریشیا، سالمونلا، شیگلا و یرسینیا می‌باشد. اعضاي جنس…
slot deposit qris