جستجوی برچسب

کروموژن در الایزا

نکات عملی در تستهای الایزا

نکات عملی در تستهای الایزا مجتبی خشوعی پاریزی حسین عبادی فرد علی خوش نژاد جمع آوری و نگهداری نمونه تقریباً تمامی سنجش های ایمنی از سرم به عنوان نمونه استفاده می نمایند با این حال گاهاً ممکن است آزمایشگر به دلایلی نظیر کافی نبودن میزان سرم یا پرهیز از نمونه گیری مجدد از نمونه پلاسما برای سنجش یک آنالیت…