جستجوی برچسب

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

HPLC

آشنایی با کروماتوگرافی با کارایی بالا  HPLC و کاربردهای آن حسن منصوری طرقبه دانشجوی دکترای تخصصی آلرژی آنچه خواهید خواند: 1- بیان سابقه این روش 2- ذکر اصول روش 3-  بیان قسمت‌های مختلف دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 4-  ذکر کاربرد های روش 5- ارایه خلاصه اهداف آموزشی: 1- آگاهی از سابقه کروماتوگرافی 2-  آشنایی با اصول کار…
rtp live gacor