جستجوی برچسب

کراس مچ

سیستم HLA: ایمونوبیولوژی، تکنیک‌های HLA تایپینگ، آنتی‌بادی اسکیرینینگ و…

سیستم HLA: ایمونوبیولوژی، تکنیک‌های HLA تایپینگ، آنتی‌بادی اسکیرینینگ و کراس مچ لیلا خانی، کارشناس ارشد ایمونولوژی، دپارتمان HLA تایپینگ آزمایشگاه تخصصی نوبل ساغر ذاکری، کارشناس ارشد ژنتیک، دپارتمان HLA تایپینگ آزمایشگاه تخصصی نوبل   آنتی‌ژن‌های لوکوسیت انسانی (HLA) نقش اساسی در تنظیم پاسخ‌های ایمنی ایفا می‌کنند. سیستم HLA با…
rtp live gacor