جستجوی برچسب

کبد چرب

تاریخچه بالینی، تشخیص و بحث (3)

تاریخچه بالینی، تشخیص و بحث (قسمت 3) مراد رستمی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز با سلام و احترام                                                                                               مطالب زیر برگرفته از ویرایش ششم (2018) کتاب Tietz…
slot gacor 2023