جستجوی برچسب

کاوه طاری

تکنولوژی تولید آنتی‌بادی مونوکلونال و کاربردهای بالینی آن

تکنولوژی تولید آنتی‌بادی مونوکلونال و کاربردهای بالینی آن کاوه طاری1، آرزو رحیمی2. دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و کارشناس علوم آزمایشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی و کارشناس علوم آزمایشگاه  مقدمه آنتی‌بادی‌های تولید شده توسط لنفوسیت‌های B به صورت پلی‌کلونال می‌باشد، در واقع لنفوسیت‌های B در بدن فرد دارای توزیع…

اصول پیشگیری از انتقال شغلی عفونت‌های ویروسی منتقله از راه خون در پرسنل…

اصول پیشگیری از انتقال شغلی عفونت‌های ویروسی منتقله از راه خون در پرسنل مراکز بهداشتی- درمانی و آزمایشگاهی و تمهیدات ضروری پس از مواجهه با این عوامل عفونی کاوه طاری1، راشده دهقان‌زاده2، شیما کاظم‌زاده1، سعید کاویانی1* 1- گروه هماتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 2- گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی…
slot deposit qris