جستجوی برچسب

کاندیدیازیس

کاندیدیازیس در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس

کاندیدیازیس در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس پیمان سلیمانی1، روژین جمشیدی2، ماندانا احمدی3 1 کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2 کارشناس علوم آزمایشگاهی 3 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی مقدمه: سیستیک فیبروزیس (CF) بيماري اتوزومال با شیوع جهانی است که اولين بار در سال ۱۹۳۸ در ايالت متحده…

عفونت‌های قارچی در گیرندگان پیوند اعضاء جامد(2)

عفونت‌های قارچی در گیرندگان پیوند اعضاء جامد (2)  دکتر محمد قهری – آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت عفونت‌های قارچی با اهمیت ویژه در گیرندگان پیوند عضو عفونت‌های قارچی فرصت طلب آسپرجیلوزیس  گونه‌های آسپرجیلوس سه دسته بیماری کلینیکی هم در میزبانان نرمال و هم در میزبانی که سیستم ایمنی آنها آسیب دیده است ایجاد می‌کنند: واکنش‌های ازدیاد…
rtp gacor