جستجوی برچسب

کاندیدا

عفونت‌های ناشی از مخمرها(2)

عفونت‌های ناشی از مخمرها (غیر از کاندیدا و کریپتوکوکوس) بخش دوم: تریکوسپورون دکتر محمد قهری – آزمایشگاه رسالت مقدمه اگرچه اغلب عفونت‌هایی که به‌وسیله مخمرها ایجاد می‌شوند مربوط به کاندیدا و کریپتوکوکوس هستند، اما جنس‌های مخمری دیگری نیز وجود دارند که از این نظر حائز اهمیت می‌باشند. این جنس‌ها شامل مالاسزیا، تریکوسپورون، رودوترولا،…

عفونت‌های قارچی منتشره از راه خون (1)

عفونت‌های قارچی منتشره از راه خون Hematogenously Disseminated Fungal Infections (ترجمه فصل 27 از کتاب قارچ‌شناسی کلینیکی آناایسی) بخش نخست دکتر محمد قهری – آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت بسیاری از میکوزهای مهاجم هنگامی آثار خود را نشان می‌دهند که یک ارگان هدف مشخص مانند ریه یا مغز درگیر شده باشد اما برخی از میکوزهای مهاجم لوکالیزاسیون…

پیشرفت‌های جدید در درک مکانیسم‌های بیماری‌زایی قارچهای فرصت طلب (3)

پیشرفت‌های جدید در درک مکانیسم‌های بیماری‌زایی قارچهای فرصت طلب قسمت سوم دکتر محمد قهری دكتراي علوم آزمايشگاهي PhD قارچ شناسي آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت فرمهای مختلف سلولی در کاندیدا آلبیکنس  کاندیدا آلبیکنس انواع عفونت‌های ایجاد شده توسط گونه‌های مختلف کاندیدا از برفک گرفته تا عفونت‌های واژینال و تا کاندیدمی آشناترین عفونت‌های…
slot gacor